top of page

Phòng giá từ 3 triệu/p 

Điện 4K

Nước 100k/ ng

Xe 150k/ xe

Dịch vụ 2 ng /150k (3ng/ 200k)

Nguyễn Trung Trực Bình Thạnh

3.000.000₫Giá
    bottom of page