top of page

Phòng 402 : 5.000.000 (1.7 trống-không có bếp) . lắp thêm bếp giá 6tr5
Hd 12 tháng còn 6.000.000

403: 8.500.000  - chốt HD 12 tháng giảm còn 8,000,000đ
204: 8.500.000  - chốt HD 12 tháng giảm còn 8,000,000đ

🍀Hẻm xe hơi
🍀Có thang máy

🍀Cho nuôi pet
- Điện 4k, nước 100k/ng, phí ql 200k/ tháng, xe free 

- cọc 1th

14 Kỳ Đồng Quận 3

5.000.000₫Giá
    bottom of page